Welke ouder neemt het kind fiscaal ten laste na scheiding?

Zolang jullie gehuwd zijn of wettelijk samenwonen, speelt deze vraag niet, aangezien jullie een gezamenlijke belastingaangifte hebben.

Na de scheiding, dient er een keuze gemaakt te worden bij wie de kinderen ten laste staan?

De keuze hangt af van volgende factoren:

  • Is er GEEN gelijkmatige verdeeld verblijf of geen 50-50 verblijfsregeling: dan is het kind fiscaal ten laste te, bij de ouder bij wie het kind het hoofdverblijf heeft. Het kind moet daar ook gedomicilieerd zijn.

De andere ouder kan dan zijn onderhoudsbijdrage inbrengen,  in zijn/haar personenbelasting. Die ouder heeft dus een fiscaal voordeel op de betaalde onderhoudsbijdragen. Dit geldt zowel voor de onderhoudsbijdrage die gestort wordt op de kind rekening en/of de bijdrage gestort aan de andere ouder. Je hebt hier wel een geregistreerde of gehomologeerde overeenkomst voor nodig en er dient een doorlopende en regelmatige betaling te zijn.

  • Ingeval van gelijkmatig verdeeld verblijf ( of een 50-50 verblijfsregeling) hebben jullie opnieuw de keuze tussen
    • “fiscaal co-ouderschap”: jullie kiezen ervoor om de “belastings vrije sommen” van het voordeel van kinderen ten laste te verdelen tussen jullie beide.
    • De kinderen staan fiscaal ten laste bij één ouder en de andere ouder kan wat hij betaalt aan onderhoudsbijdrage voor het kind inbrengen in zijn personenbelasting en heeft hier dus een fiscaal voordeel van (zie hierboven).

Wanneer kiezen voor fiscaal co-ouderschap of niet?

Is afhankelijk van het inkomensverschil tussen beide ouders en de grote van de onderhoudsbijdrage die dient betaald te worden voor de kinderen.

Fiscaal co-ouderschap is slechts in een beperkt aantal gevallen, de voordeligste optie.

Voor meer info hieromtrent of een fiscaal optimale berekening: bel of mail  0475-86.40.57 of bemiddeling@annpattynbe.webhosting.be

 


Deel op


Blijf op de hoogte

Tips voor je scheiding of ouderschapsregeling in je mailbox? Abonneer je hier:

* verplicht veld