Erkend bemiddelaar met een visie: mijn verhaal

Bemiddeling is voor mij een manier van in het leven staan en omgaan met moeilijkheden en conflicten. Ik wil graag bruggen bouwen en uitdagingen ook bekijken als groeimomenten. You need to be understood to give understanding.

Interesse in menselijke relaties…

Ik studeerde rechten vanuit idealisme – ik wilde bijdragen aan meer rechtvaardigheid – en interesse in menselijke relaties. Na mijn studies werkte ik 18 jaar als HR-manager in België en Afrika. Daardoor deed ik veel ervaring op in het omgaan met veranderingen, moeilijke gesprekken, conflicten en de emoties die ze meebrengen.

Ik was en ben geboeid door het unieke verhaal achter elke mens. Vanuit deze interesse startte ik de opleiding ‘familiale bemiddeling’. Die vulde ik aan met trainingen in coaching, contextuele hulpverlening, narratieve therapie en kinder- en jongerencoaching. Ik startte als familiaal bemiddelaar en begeleidde intussen +150 scheidings- en ouderschapsdossiers.

Een persoonlijke ervaring…

Ik leef zelf gescheiden van de papa van mijn dochter. We zijn erin geslaagd om nog steeds op een constructieve manier te communiceren, in een goede relatie met elkaar.

Ik ervaarde hoe belangrijk het is om – ondanks mijn gekwetste gevoelens – tot een overeenkomst te komen en constructief te blijven communiceren in het belang van en uit liefde voor onze dochter.

En een sterke motivatie

Scheiden is een moeilijke periode in jullie leven en gaat gepaard met veel verdriet. Tegelijk moeten jullie belangrijke beslissingen nemen: wat met het huis? En de kinderen? Daarbij wil ik jullie helpen als familiaal bemiddelaar. Ik luister naar jullie bezorgdheden en belangen, informeer jullie over het scheidingsproces en help jullie om een evenwichtige scheidingsovereenkomst op te maken.

Bemiddeling geeft jullie de kans om oplossingen te vinden en zelf jullie toekomst vorm te geven. Het bevordert jullie verwerkingsproces en het welzijn van jullie kinderen. En het vermijdt een energievretende vechtscheiding, verscheurende loyaliteitsconflicten en een door de rechtbank opgelegde ‘overeenkomst’.

Een gesprek is altijd de betere optie bij een conflict. De voorwaarde: you need to be understood to give understanding. Elk einde is een nieuw begin, hoe mag ik jullie daarin begeleiden?

Meer weten of een afspraak?
Bel 0475 86 40 57 of mail

Hoe mag ik jullie begeleiden?