Ouderschapsbemiddeling: jullie kinderen centraal

Gaan jullie uit elkaar of willen jullie de ouderschapsovereenkomst deels herzien? Met ouderschapsbemiddeling beperken jullie de impact van jullie scheiding.

Wanneer ouderschapsbemiddeling?

 • Jullie beslissen om uit elkaar te gaan. Jullie willen heldere, juridisch sluitende afspraken in het belang van jullie kinderen.
 • Jullie zijn al uit elkaar en willen de ouderschapsovereenkomst herzien omwille van een wijziging in jullie situatie, problemen met afspraken of een andere reden.

Het allerbeste voor een kind is opgroeien in een harmonieus gezin. Het tweede beste is een harmonieuze echtscheiding. Derde optie: een vechtscheiding. Maar het allerslechtste is je hele kindertijd in een ontwricht gezin te moeten doorbrengen – Manu Keirse, psycholoog

Ouderschapsbemiddeling is…

 • Het belang van jullie kinderen vooropstellen mét aandacht voor jullie emoties.
 • Een constructieve oplossing vinden die de basis legt voor een vlotte ouderrelatie.
 • Neutrale, onderbouwde info over het welzijn van jullie kinderen na de scheiding.
 • Heldere afspraken over jullie ouderschapstraject die conflicten blijvend ontmijnen.

Ik zorg ook voor een objectieve, onderbouwde en fiscaal geoptimaliseerde berekening van de onderhoudsbijdrage, met hulp van de Paretosimulator en expertise van de Gezinsbond.

Het doel? Jullie maken doordachte langetermijnafspraken met en over jullie kinderen. Zo komt er rust en structuur voor iedereen en beperken jullie de impact van de scheiding.

Waarom schakelen ouders me in bij ouderschapsbemiddeling?

 • Meerzijdige partijdigheid | Ik leef me in in jullie standpunten en werk voor jullie allebei. Zo breng ik jullie noden en die van jullie kinderen in kaart en begeleid ik jullie naar een overeenkomst.
 • Boek resultaat | Mijn juridische ervaring, ruime netwerk en partnership met o.m. de Pareto Group en de Gezinsbond zorgen voor een geslaagde ouderschapsbemiddeling.
 • Bruggenbouwer | Jullie worden ex-partners, niet ex-ouders. Ik besteed aandacht aan jullie ouderrelatie met oog op de toekomst. Zo komt er terug vrede en begrip.
 • Kinderen centraal | Jullie kinderen krijgen een stem en als jullie dat wensen zie ik hen apart. Ik help jullie om jullie eigen gelijk te overstijgen in een faire oplossing.
 • Klaar voor de toekomst | Jullie overeenkomst is eenvoudig aanpasbaar als dat nodig is. We maken meteen ook helder wanneer jullie best opnieuw samenzitten, indien gewenst.

Meer weten of een afspraak?
Bel 0475 86 40 57 of mail

Waarom kies je voor bemiddeling?

 • Scheid zonder juridische kosten
 • Bevorder jullie emotionele verwerking
 • Bekijk elk aspect van de scheiding
 • Zet het belang van de kinderen voorop
 • Sluit een juridisch correcte overeenkomst
 • Kies zelf jullie oplossingen op maat