Onder welk huwelijksstelsel ben je getrouwd? En wat voor gevolgen heeft dit?

Iedereen die trouwt, valt onder een huwelijksstelsel. Wanneer jullie geen huwelijkscontract hebben afgesloten, is het wettelijk huwelijksstelsel van toepassing. Wanneer je wel een huwelijkscontract hebt afgesloten, is er keuze uit 2 stelsels met name “scheiding van goederen” of “algehele gemeenschap”

Wat betekenen deze 3 stelsel:

 

Het wettelijk stelsel

Betekent dat er 3 vermogens zijn. Het eigen vermogen van elke partner en het gemeenschappelijk of huwelijksvermogen. Het eigen vermogen: zijn al je bezittingen of schulden van voor het huwelijk, en alles wat je tijdens het huwelijk verkrijgt door schenking of erfenis. Het gemeenschappelijk of huwelijksvermogen: zijn al jullie inkomsten die jullie verwerven tijdens het huwelijk (beroepsinkomsten of huurinkomsten of andere inkomsten) dus ook inkomsten die voortkomen uit je eigen vermogen. Vb. je hebt een eigen huis die je verhuurt, de woning is eigen vermogen maar de eventuele huuropbrengsten zijn gemeenschappelijk.

Het stelsel van scheiding van goederen

Zijn alle goederen en alle inkomsten eigen, er is geen gemeenschappelijk vermogen uitgezonderd de gezinslasten en de belastingschulden zijn wel gemeenschappelijk. Dit stelsel wordt bijvoorbeeld gekozen als een van beide, zelfstandig is, om de andere te beschermen tegen schulden.

Het stelsel van gemeenschap van goederen

Zijn alle goederen en alle inkomsten gemeenschappelijk. Dit is het stelsel met de grootste solidariteit. Dit stelsel komt weinig voor.

 

Elk van deze huwelijksstelsels kan verder aangepast worden met kenmerken uit een ander stelsel. Ook wanneer je kiest voor het wettelijk stelsel, kan een huwelijkscontract  een meerwaarde zijn, bv. wanneer het koppel wil gaan bouwen op de bouwgrond waarvan één van hen eigenaar is of bij een stelsel van scheiding van goederen, kan er toch een beperkte gemeenschap gecreëerd worden, …

 

Bij een scheiding,  bepaalt het huwelijksstelsel, de regels rond de vereffening en verdeling.  Voor sommige mensen voelt dit niet eerlijk aan, door bijvoorbeeld jullie relationele geschiedenis of door gewijzigde omstandigheden in de loop van het huwelijk.

Als je gaat scheiden in onderlinge toestemming, kan je in onderling overleg afwijken van jullie huwelijksstelsel. Als bemiddelaar help ik jullie bij het vinden van een overeenkomst waarin jullie zich beiden, in kunnen vinden.


Deel op


Blijf op de hoogte

Tips voor je scheiding of ouderschapsregeling in je mailbox? Abonneer je hier:

* verplicht veld