De vennootschap en het huwelijk

Indien, je  gehuwd bent, onder het stelsel van “scheiding van goederen”, dan valt de vennootschap buiten de vereffening en verdeling, indien de vennootschap op naam staat van één van beide.

Indien je gehuwd bent, met het wettelijk stelsel: dienen we na te gaan of de vennootschap werd opgericht tijdens het huwelijk of voor het huwelijk.

De vennootschap werd opgericht tijdens het huwelijk.

Het principe is dat de vennootschap een ‘eigen entiteit’ is, een afzonderlijke rechtspersoon met een eigen vermogen, los van het gemeenschappelijk vermogen of van de eigen vermogens van de echtgenoten.

De aandelen: Ook al staan de aandelen, 100% op naam van één van de echtgenoten, toch zal er een verdeling moeten gebeuren van de vermogenswaarde van de aandelen. Bij de aandelen wordt er een onderscheid gemaakt tussen:

  • De lidmaatschapsrechten van de aandelen: is het recht om te bepalen wat er gebeurt met de vennootschap. Dit recht is enkel voorbehouden aan diegene, op wie zijn naam de aandelen staan. Dit gaat over beslissingen nemen m.b.t. de vennootschap bijvoorbeeld: bepaalde strategische keuzes, goedkeuring van de jaarrekening, uitbouw cliënteel, … Bij een echtscheiding blijven deze aandelen op naam staan van de echtgenoot/ aandeelhouder.
  • De vermogenswaarde van de aandelen: dit behoort toe aan het gemeenschappelijk vermogen en dit zal moeten gewaardeerd worden door een revisor of accountant. De echtgenoot/niet-aandeelhouder, heeft recht op de helft van de waarde van de aandelen.

De beroepsgoederen en het cliënteel zijn eigendom van de vennootschap. En kunnen dus niet verdeeld worden

Het loon dat voortkomt uit de vennootschap is gemeenschappelijk en behoort ook toe aan de huwgemeenschap zolang je gehuwd bent.

De vennootschap werd opgericht voor het huwelijk of met eigen middelen.

De aandelen zijn zowel wat de vermogenswaarde als de lidmaatschapsrechten eigendom van degene op wiens naam, de aandelen staan. Sinds het nieuwe huwelijksvermogensrecht is er hier echter wel een correctie opgekomen. Stel dat de echtgenoot zich een beperkt inkomen uitkeert en de rest laat oppotten in zijn vennootschap. Dan kan de andere echtgenoot een correctie maatregel vragen, zodat ze aanspraak kan maken op de helft van de gederfde inkomsten die het gemeenschappelijk vermogen toebehoren.

De beroepsgoederen en cliënteel blijven eigendom van de vennootschap.

Het loon dat voortkomt uit de vennootschap is gemeenschappelijk en behoort ook toe aan de huwgemeenschap.


Deel op


Blijf op de hoogte

Tips voor je scheiding of ouderschapsregeling in je mailbox? Abonneer je hier:

* verplicht veld