De bemiddelaar: wat kan je ervan verwachten?

Bemiddeling is waarschijnlijk een van de oudste en meest natuurlijke manieren om conflicten op te lossen.

De rol van de bemiddelaar is tweeledig:

 

 

Als bemiddelaar informeer ik jullie over alle juridische aspecten van de betreffende materie bijvoorbeeld: echtscheiding, ouderschapsovereenkomst, .. zodat jullie goed geïnformeerd weloverwogen beslissingen kunnen nemen.

Daarnaast begeleid ik jullie in het vinden van een gemeenschappelijk gedragen oplossing, waarin het belang van jullie kinderen voorop staat. We zoeken naar lange termijn oplossingen, die mogelijke conflicten verhinderen.

 

Als bemiddelaar breng ik de communicatie terug op gang door rust en structuur te brengen in de besprekingen. Vaak loopt een conflict vast, omdat er gediscussieerd wordt vanuit standpunten. Jullie communicatie draait in cirkels. Als bemiddelaar breng ik in kaart waar het conflict werkelijk over gaat. De partijen worden aangemoedigd om empathisch naar elkaar te luisteren.

De bemiddelaar oordeelt niet, geeft geen advies. Als bemiddelaar werk ik voor alle partijen en waak ik over de belangen van de niet aanwezige betrokkenen, zoals kinderen, grootouders, …

Wat zijn de voordelen van bemiddeling bij familiale conflicten?

Bemiddeling bevordert de – vaak verstoorde – communicatie en voorkomt een verdere escalatie van het conflict. Er wordt naar elkaar geluisterd, op een serene en veilige manier. De behoeften en verlangens van alle betrokkenen komen aan bod.  Er komt naar boven wàt er precies speelt, welke ‘openstaande rekeningen’ er zijn, waar men zich niet erkend voelt of  waar onrecht werd aangedaan. Erkenning helpt om opnieuw in verbinding te komen en een dialoog op gang te brengen.  Samen met de bemiddelaar worden gemeenschappelijke belangen overlopen. De partijen gaan samen op zoek naar oplossingen. De relaties normaliseren. Daar waar deze helemaal verbroken was, komt men vaak weer ‘on speaking terms’. De dagdagelijkse rust kan terugkeren. En niet minder belangrijk : ook de innerlijke gemoedsrust.

De bemiddeling is vrijwillig. Wanneer de betrokkenen, of één van hen, geen meerwaarde zien in het proces, kan deze er op elk ogenblik uitstappen.

De bemiddeling is vertrouwelijk, de inhoud van wat wordt verteld en gedeeld blijft strikt binnen het bemiddelingskader. Bij het ondertekenen van het bemiddelingsprotocol, aan de start van de bemiddeling, verbinden alle betrokkenen zich tot het

.

De bemiddeling is sneller, eenvoudiger en aanzienlijk goedkoper dan wanneer geschillen via gerechtelijke stappen worden aangepakt. De kosten van de bemiddelaar worden gedeeld onder de betrokkenen.


Deel op


Blijf op de hoogte

Tips voor je scheiding of ouderschapsregeling in je mailbox? Abonneer je hier:

* verplicht veld